Jong Talent Groep
Een aantal kanjers van de jongtalentgroep, op de training