Geen trainingen t/m 3 mei

Update 5 april 2020 16:00 uur
Beste ouders en leden, het bestuur van TONIDO volgt de ontwikkelingen en adviezen met betrekking tot het coronavirus op de voet. We volgen daarin het beleid en adviezen van het RIVM, de koepel van sportbonden NOC*NSF en de turnbond KNGU om alle reguliere clubactiviteiten (trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) t/m 3 mei 2020 stil te leggen.

We begrijpen dat dit besluit veel impact heeft. Vanwege de volksgezondheid zijn we echter genoodzaakt de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en het advies van NOC*NSF op te volgen.

Voor eventuele verdere informatie over het coronavirus bezoek de website van het: RIVM