Seizoenstart 2020-2021

Komende week is het weer zover: het nieuwe seizoen gaat van start!! Vanaf komende week maandag 17 augustus kunnen we gelukkig weer terecht in onze gym- en turnzaal en beginnen direct de eerste lessen/trainingen weer.

In verband met COVID-19 gelden een aantal maatregelen die tot doel hebben de verspreiding van het virus tegen te gaan:- het 'algemeen protocol verantwoord sporten' van NCO*NSF is van kracht (zie bijlage), daar waar van toepassing op onze situatie.

- De basisregels zijn nog steeds: blijf thuis bij klachten en laat je testen, pas (hand)hygiëne toe, houd 1,5 meter afstand.

- De lessen beginnen 5 minuten later (tenzij het de eerste les van de dag is) en eindigen 5 minuten eerder (tenzij het de laatste les van de dag is). Dit geeft de groep die getraind heeft de gelegenheid de gymzaal te verlaten en kunnen de trainers de gebruikte materialen te reinigen, voordat de volgende groep de gymzaal betreedt.

- Wij verzoeken u dringend om uw kind boven bij de ingang van het Huis van de Wijk af te zetten. De ruimte beneden en in het Huis van de Wijk is te beperkt voor veel mensen tegelijk met 1,5 afstand tot elkaar. Ook bij het ophalen van uw kind verzoeken wij u tevens boven te wachten en niet naar beneden te komen als dat niet strikt noodzakelijk is.

- Als u vragen heeft voor de trainers (of het bestuur) verzoeken wij deze zoveel mogelijk via e-mail te stellen zodat dit niet ten koste gaat van de lestijd. Als u om voorkomende redenen toch naar beneden moet komen, dan verzoeken wij u een mondkapje te dragen en de 1,5 meter regel na te leven.

- Als uw kind de sportkleding al draagt onder de bovenkleding, hoeft hij/zij alleen de bovenkleding in de kleedkamer uit doen en kan dan direct naar de gym-turnzaal komen. Voordat de zaal in te gaan kunnen de kinderen hun handen reinigen bij de desinfectiezuil. Ook bij het verlaten van de gym- turnzaal kunnen zij hun handen reinigen.

Het zal in de eerste weken van het nieuwe seizoen vast wennen zijn voor ons allemaal, maar het is belangrijk dat iedereen zich zoveel mogelijk houdt aan het protocol en de bovengenoemde maatregelen naleeft. Dit in het belang van de gezondheid van de kinderen, de ouders en de trainers. Wij vertrouwen op uw medewerking en op een sportief sportseizoen voor alle leden.