Contributie

Vanaf 1 januari 2017 is de contributie als volgt opgesteld:
  • € 130,00 per jaar, voor 1 uur turnen per week (€ 32,50 per kwartaal)
  • € 110,00 per jaar, voor ieder extra uur turnen per week
  • € 10,00 administratiekosten (éénmalig: alleen bij aanmelding)

Betaling
De contributie kan per jaar middels een nota betaald worden, of door het afgeven van een machtiging voor een automatische incasso. Bij het afgeven van een machtiging is het mogelijk om de contributie in 4 (per kwartaal) gelijke termijnen te voldoen.

Download: Machtigingsformulier.

In de (basis)schoolvakanties worden er in de regel geen trainingen gegeven. In totaal bestaat een trainingsjaar dus uit ongeveer 40 trainingsweken. Gedurende de vakantie wordt de contributie wel gefactureerd indien u betaalt middels een automatische incasso (het betreft dan een jaarbedrag dat in 4 gelijke termijnen opgedeeld wordt).