Lid Worden

Proefles meedoen?

Overweegt u uw kind lid te maken van TONIDO, of overweeg je zelf lid te worden? Als er plek is in het gewenste lesuur bieden we in de laatste 2 weken van de maand proeflessen aan zodat uw kind of uzelf de les kan uitproberen. U kunt uw kind of uzelf aanmelden voor een proefles door een mail te sturen naar info@tonidoamsterdamnoord.nl

Lid worden

Vond je de les leuk? Dan kan je lid worden van de vereniging door een inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier krijg je van de train(st)er na de eerste proefles.

Indelen kinderen

De train(st)er bepaalt in welk lesuur uw kind wordt ingedeeld. Dit is onder andere afhankelijk van het geboortejaar van uw kind en de groepsgrootte. Voor sommige leeftijdsgroepen kan er een wachtlijst zijn. Indien uw kind op een wachtlijst wordt geplaatst, nemen wij contact met u op zodra er ruimte is in een van de groepen.
Als uw kind is geplaatst, worden de door u ingevulde gegevens op het inschrijfformulier in het administratiesysteem van Tonido verwerkt. Tevens wordt hij /zij ingeschreven bij de turnbond KNGU

Contributie

Vanaf 1 januari 2017 is de contributie als volgt opgesteld:

  • € 130,00 per jaar, voor 1 uur turnen per week (€ 32,50 per kwartaal)
  • € 110,00 per jaar, voor ieder extra uur turnen per week
  • € 10,00 administratiekosten (éénmalig: alleen bij aanmelding)

Om bij Tonido te kunnen gymmen en turnen moet je lid worden van de vereniging en contributie betalen. Een contributie jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij de eerste betaling zal € 10,00 extra aan administratiekosten in rekening gebracht worden. Bij het inschrijven gedurende een kalenderjaar zal bij betaling per jaar het resterende jaarbedrag in rekening worden gebracht. De administratiekosten blijven echter in hun geheel verschuldigd.

Betaling

De contributie kan per jaar middels een nota betaald worden, of door het afgeven van een machtiging voor een automatische incasso. Bij het afgeven van een machtiging is het ook mogelijk om de contributie in 4 (per kwartaal), of 2 (per half jaar) gelijke termijnen te voldoen.

In de (basis)schoolvakanties worden er in de regel geen trainingen gegeven. In totaal bestaat een trainingsjaar dus uit ongeveer 40 trainingsweken. Gedurende de vakantie wordt de contributie wel gefactureerd indien u betaalt middels een automatische incasso (het betreft dan een jaarbedrag dat in 4 of 2 gelijke termijnen opgedeeld wordt).

Presentielijsten

De train(st)ers houden wekelijks presentielijsten bij. Dit gebeurt onder andere om de administratie op orde te houden. Geef daarom eventuele wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de deelname van uw kind aan de lessen, zo snel mogelijk door aan de train(st)er (voorbeelden: ziekte, blessure, voorkeur voor een ander lesuur; extra lessen; verhuizing, ander telefoonnummer e.d.).

Opzeggen

Eventueel opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal (per 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). Dit dient uiterlijk een maand voor de gewenste opzegdatum en altijd schriftelijk of via email (tonidoamsterdamnoord@gmail.com ) aan de ledenadministratie doorgegeven te worden.

Bij eerder stoppen, of als we de opzegging niet op tijd ontvangen, wordt 3 maanden contributie in rekening gebracht. Mocht u voor een heel jaar contributie betaald hebben en u zegt (tijdig) gedurende het jaar op, dan zal er een restitutie van het resterende deel van het jaar plaatsvinden.